Táto stránka bola  vyvinutá pre potreby  Bc. Michala Danková - Remida.  Prezeranie tejto internetovej stránky je  bez akýchkoľvek  obmedzení.
Bc. Michala Danková - Remida zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Bc. Michala Danková - Remida si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty,  obrázky,  značky,  údaje a  ďalšie informácie  podliehajú z ákonu o autorskom  práve a  ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom
Bc. Michala Danková - Remida alebo tretích strán zmluvne viazaných s Bc. Michala Danková - Remida. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Bc. Michala Danková - Remida.

Všetky osobné údaje získava Bc. Michala Danková - Remida od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.