Servis

 • Na zariadenia poskytujeme autorizovaný servis, ktorý je zabezpečený technikmi priamo od výrobcu.
 • Všetci technici sú školení a certifikovaní podľa požiadaviek a štandardov výrobcu.
 • Zaručujeme vysokú kvalitu a odbornosť ponúkaných služieb.
 • Servisné strediská: Košice, Zvolen, Martin, Nitra a Bratislava.

Ponúkame:

1. Plné servisné zabezpečenie, ktoré zahŕňa komplexnú starostlivosť o zariadenia.

Súčasťou servisnej zmluvy je:

 • Záruka na zariadenie počas celej doby trvania servisnej zmluvy.
 • Cestovné technika.
 • Práca technika.
 • Automatický odpočet stavu počítadla.
 • Prístup k monitoringu cez web portál.
 • Vzdialená správa, plno automatické objednávanie spotrebného materiálu, hlásenie porúch.
 • Poskytnutie náhradných zariadení v prípade potreby.
 • Zahájenie opravy / obnovenie prevádzky NBD (next business day – nasledujúci deň)
 • Opravy porúch vzniknutých opotrebovaním.
 • Pravidelné preventívne servisné prehliadky s výmenou náhradných dielov, podľa predpísaného intervalu.
 • Pravidelné dodávky spotrebného materiálu priamo k zákazníkovi

Výhody servisnej zmluvy:

 • Bezstarostná prevádzka zariadenia.
 • Vopred predvídateľné náklady na prevádzku = ľahké plánovanie výdavkov.
 • Možnosť rozúčtovania nákladov na tlač na jednotlivé kancelárie, prevádzky a pod.
 • Garancia reakčnej doby technika na zahájenie opravy.
 • Garancia včasnej dodávky spotrebného materiálu.
 • Záruka počas celej doby trvania zmluvy.

2. Servis, spotrebný materiál, náhradné diely a opravy na základe objednávky.