Prenájom 

Podmienky a výhody:

   • Bez viazanosti finančných prostriedkov
   • Bez zaradenia do majetku – bez odpisov
   • Mesačná splátka = operatívny náklad
   • Súčasťou prenájmu je servisno – materiálové zabezpečenie
   • Prenájom sa uzatvára na 36, 48 alebo 60 mesiacov
   • Fixná splátka počas celej doby trvania zmluvy
   • Po ukončení prenájmu je možné zariadenie odkúpiť do osobného vlastníctva alebo ďalej pokračovať v prenájme