Optimalizácia a správa tlačového prostredia

Ušetríme vám čas a peniaze!

1. Analýza tlačového prostredia

 • Úspešná optimalizácia vášho tlačového prostredia je tvorená spoločne s vami, podľa vašich potrieb a priorít.
 • Každé riešenie je „ušité na mieru“ vášmu predmetu podnikania, vašich systémov a infraštruktúry, vašim interným pravidlám a potrebám jednotlivých oddelení.
 • Zanalyzujeme vašu súčasnú situáciu v jednotlivých etapách životného cyklu dokumentov. Prediskutujeme vaše ciele a očakávané prínosy riešenia.
 • Na základe týchto údajov navrhneme architektúru riešenia.


2. Implementácia tlačového riešenia

 • V druhom kroku prebehne nasadenie riešenia do vášho prostredia. Implementácia prebieha postupne, tak aby nebol ohrozený chod vašej spoločnosti.


3. Správa tlačového prostredia

Vzdialená proaktívna správa vášho tlačového prostredia:

 •  vzdialená podpora / help desk
 •  vzdialená diagnostika a monitoring
 •  plno automatické objednávanie spotrebného materiálu, hlásenie porúch atď.
 •  pravidelné preventívne servisné prehliadky podľa predpísaného intervalu


Benefity optimalizácie tlačového prostredia:

   1. Úspora priamych nákladov na obstaranie a na samotnú prevádzku zariadení.
   2. Úspora nepriamych nákladov na zamestnancov – odpadá čas zamestnancov strávený objednávaním spotrebného materiálu, objednávaním servisných zásahov a celkovej starostlivosti o zariadenia a pod. (Zamestnanci sa môžu stopercentne venovať svojej pracovnej náplni)
   3. Bezstarostná prevádzka zariadení.