Štandardné vlastnosti, mimoriadny zážitok
Štandardné vlastnosti chytrého ovládacieho panelu poskytujú užívateľom mimoriadny zážitok. V užívateľskom rozhraní je jednoduché pohybovať sa, je možné si ho prispôsobiť, najdôležitejšie informácie sú k dispozícií cez miniaplikácie (widgety), ikony sú usporiadané do zložiek, je možné tlačiť webové stránky a rýchle nastavenie zjednodušuje prevádzku.


Intuitívna navigácia
Multifunkčná tlačiareň sa ovláda dotykovými gestami, rovnako ako chytré zariadenia. Potiahnutím prsta je možné prechádzať z jednej obrazovky na druhú. Známym gestom je možné premiestňovať ikony na domovskej stránke. Sťahovaním alebo rozťahovaním prstov sa dá obsah priblížiť alebo oddialiť.

 


 Intuitívne uživateľské rozhranie
Nové užívateľské rozhranie pre kopírovanie, skenovanie a faxovanie zjednodušuje obsluhu. Kontrolu a nastavenie kopírovania, skenovania a faxovania uľahčujú intuitívne aplikácie ovládané gestami.

 Okamžité zobrazenie informácií

Na domovskú obrazovku je možné umiestniť widgety, ktoré pohotovo poskytujú potrebné informácie. Widgety slúžia na zobrazenie dátumu a času, parametrov prostredia a množstvo zostávajúceho tonera, upozornenie na prichádzajúce faxy a prepínanie jazyka.

 


Zložky domovskej obrazovky
Na domovskej obrazovke je možné vytvárať zložky. To umožňuje logické zoskupovanie a rýchle nájdenie ikon. Pri opakovaných úlohách, ktoré vyžadujú viac nastavení, môže uloženie všetkých programových ikon do jednej zložky, ušetriť veľa času.

 


Integrovaný webový prehliadač
Chytrý ovládací panel štandardne obsahuje webový prehliadač s priamym prístupom na web. Umožňuje zobrazovanie webových stránok a tlač obsahu vo formáte HTML alebo PDF, napr. mapy a rezervácie priamo z tlačiarne.

 


Osobná tapeta
Prispôsobenie užívateľského rozhrania zvyšuje spriaznenosť s tlačiarňou. Tapetu na displeji je možné       ľubovoľne meniť. Na výber sú pripravené tapety alebo je možné z SD karty nahrať vlastné.

 Aplikačný web

Ikona aplikačného webu na chytrom ovládacom panely ponúka jednoduchý prístup k ďalším aplikáciám pre uľahčenie spracovania dokumentov a update firmwaru. Pomocou prístupu na web môžu užívatelia svoje multifunkčné zariadenie a vysúšať si najnovšie aplikácie pre spracovanie dokumentov.