hchkr edu s.r.o. je česká spoločnosť, ktorá vyvíja vzdelávacie aplikácie pre školy. Pri ich tvorbe využíva moderné technológie a netradičný prístup, aby sa v deťoch podnietil záujem spoznávať svet okolo seba. Sú pripravované spolu s odborníkmi, ktorí majú za sebou desiatky rokov praxe.